Faglige arrangement

Unge bønder-kurs

1-2. November

Rogaland Bondelag og Samarbeidsrådet i Rogaland inviterer til unge bønder-kurs 1.-2. november 2019. Kurset er rettet mot unge bønder som nylig har eller skal overta gården og tar for seg eierskifte, juss, økonomi, HMS og andre aktuelle tema som kan være nyttig å ha kunnskap om når man skal ta over gården.

Informasjon om flere faglige arrangement kommer.