Faglige arrangement

Fagseminar med Innovasjon Norge

1. November kl 13:00 – 15:00

Lær mer om nullutslippsgården!

Hvorfor er ny teknologi og nye løsninger viktig?

Advokatfirmaet Haver

1 + 2. November. Gratis inngang.

To separate foredrag med advokatfirmaet Haver som omhandler temaene Entrepriser ved oppføring av ny driftsbygning, samt Grunnerverv.

Foredraget om grunnerverv gjøres i reprise på dag 2.

Bli tryggare på dyrevelferd

2. November, Stavanger Forum
Kl. 10.00 – 15.00. 
Gratis inngang.

Bransjen inviterer alle husdyrbønder til dyrevelferdsseminar laurdag 2. november under Agrovisjon. Målet er å gjere bøndene tryggare på dyrevelferd, fordi friskare dyr gir høgare kvalitet.

Livdyrauksjon

2. november kl 13:00 i teltet mellom Hall B og Hall C

Alt ligger som vanlig til rette for en spennende auksjon. Så til alle våre budgivere – by i vei, så skaper vi den rette auksjonsstemningen sammen!

Ung Bonde-kurs

1-2. November, Scandic Forum

Kurset er skreddersydd for unge som nylig har eller skal overta gården. Kurset tar for seg blant annet HMS, juss, økonomi, forsikring, kommunikasjon og involvering av partner i drifta, dialog med Mattilsyn, samt motivasjon til tillitsverv i landbruket med mer.