Faglige arrangement

Ny Bonde-kurs

4.-5. November 2022, Stavanger Forum

Ny bonde-kurset er for deg som nylig har eller planlegger å overta gården. Programmet har nettverksbygging som en rød tråd. Det legges link til programmet her når det er klart.

Det er holdt av rom på Thon Partner Hotell, Stavanger Forum og foredragslokalet vil være inne på Stavanger Forum

Kurset arrangeres i et samarbeide mellom Rogaland Bondelag, Nortura, Tine, Felleskjøpet RA og Landkreditt. Et tilsvarende kurs ble arrangert i forbindelse med Agrovisjon 2019. Kurset hadde 130 påmeldte og var en kjempesuksess. Det er svært gunstige priser på overnatning for kursdeltagerne og det inkluderer middag på kvelden den 4. november. Kursdeltagerne får også gratis inngang på messa sponset av Agrovisjon.

Påmelding til marianne.osmundsen@bondelaget.no /TLF: 959 22 819

Det jobbes nå med å skaffe sponsorer til kurset. Endelig pris kommer på kurset er derfor ikke satt enda.