Faglige arrangement

Unge bønder-kurs

1-2. November

Det arrangeres unge bønder-kurs 1.-2. november 2019 på Scandic Forum.  I år er kurset et samarbeide mellom Rogaland Bondelag, Nortura, Felleskjøpet, Tine og Landkreditt. Samarbeidsrådet i Rogaland gir økonomisk støtte til kurset slik at det kan tilbys gode priser til kursdeltakerne. Kurset er rettet mot unge bønder som nylig har eller skal overta gården og tar for seg eierskifte, juss, økonomi, HMS og andre aktuelle tema som kan være nyttig å ha kunnskap om når man skal ta over gården.

Informasjon om flere faglige arrangement kommer.