Faglige arrangement

Ung Bonde-kurs

4.-5. November

Kurset er skreddersydd for unge som nylig har eller skal overta gården. Kurset tar for seg blant annet HMS, juss, økonomi, forsikring, kommunikasjon og involvering av partner i drifta, dialog med Mattilsyn, samt motivasjon til tillitsverv i landbruket med mer.