Bli tryggare på dyrevelferd

Laurdag 2. november 2019 kl. 10-15. Stavanger Forum, møterom Vindafjord

Dyrevelferdsseminar

– friskare dyr gir høgare kvalitet

Velkomen til fagseminar, husdyrbønder!  

Program

1000   Velkomen! Terje Wester, konsernsjef i Fatland

1010   Kva er dyrevelferd? Randi Oppermann Moe, professor ved NMBU Veterinærhøgskolen

1050   Dyrevelferd i praksis Trond Vidar Berge, bonde på Nordåsen gard

1115   Berekraftige val Andreas Våge, prosjektleiar Nortura, bonde og psykolog

1145   Lunsj og drøs

1245   Kritiske situasjonar i husdyrhaldet Elisiv Tolo, spesialveterinær i Animalia

  • Riktige val til riktig tid – vurdering av helsetilstand til skadde og sjuke dyr
  • Trygg på nødavliving – ved kva for sjukdomar/skadar skal ein nødavlive store og små dyr, og om metodar
  • Driving av dyr frå binge/bås til dyrebil. Korleis lese dyr i stressa situasjonar?

1345   Beinstrekk

1400   Smitteførebygging Harald Holm, veterinær i Animalia

1430   Regelverkstolking Guro Myhrene/Olav Tørresdal frå Mattilsynet

– praktiske eksempel og konkrete svar om m.a. kalvingsbinge, beitekrav, luftegard, hus til småfe utanom beitesesong

1500   Slutt 

Landbruksdirektør Geir Skadberg er møteleiar.

Pris:

Gratis deltaking og inga påmelding!

Arrangørar:

Fatland, Nortura, Prima, Tine, Q-meieriet, Rogaland bondelag, Rogaland bonde- og småbrukarlag, Norsvin, Tyr, Rogaland Sau og geit, Rogaland veterinærforening og Fylkesmannen i Rogaland.

Kontaktpersonar:

Rolf-Gunnar Husveg
tlf. 952 07 766
fmrorgh@fylkesmannen.no

Eli Munkeby Serigstad
tlf. 414 18 510
fmroese@fylkesmannen.no