Fagseminar med Innovasjon Norge

Fredag 1. november kl. 13:00 – 15:00. Gratis.

Hovedtema: Lavutslippsgårdsbruket

Vårt budskap:

 • Hvorfor er det viktig å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger
 • Samarbeid mellom produsenter, leverandører og bønder
 • Våre virkemidler

Hovedvert: Kontorleder Kari Vervik

Introduksjon fra IN: Nullutslippsgårdsbruket

 

 • Case: Nullutslippsgårdsbruket
  Ueland – Storfe og Tarjei Gjesdal – Melk
 • Spørsmål og svar

Introduksjon fra IN: Energi/Sirkulæritet

 • Case: Olav Røysland
 • Case: Harald – Energieffektivisering i drivhus
 • Spørsmål og svar

Introduksjon fra IN: Landbruksbygg i tre

 • Case: Woodcon (Terje Strand) som leverandør
 • Case: Riska
 • Case: Rune Stol – Sauebonde fra Tysvær. Bygg i heltre og spennende historie
 • Spørsmål og svar

Avslutning

Summing i salen

Pris:

Gratis deltaking og ingen påmelding!