Foredrag med Advokatfirmaet Haver

Fredag 1. november + Lørdag 2. november 2019

Fredag 1. november

13.30-14.30: «Entrepriser ved oppføring av ny driftsbygning» –  Christer Bjørnevik

I foredraget gjennomgås entrepriserettslige spørsmål som kan oppstå ved oppføring av ny driftsbygning, på et overordnet nivå. Vi ser både på forhold som gjelder planlegging og kontraktsinngåelse med entreprenør, spørsmål som kan oppstå i byggetiden og utfordringer som kan oppstå om ikke byggingen går som planlagt, f.eks. ved forsinkelser eller mangelfulle arbeider.

15.00-16.00: «Grunnerverv» – Endre Skjørestad og Elisabeth Nygård

Hva bør grunneier vite når det offentlige regulerer og trenger grunn til bygging av vei mm.

Lørdag 2. november

10.00-11.00: «Grunnerverv» – Endre Skjørestad og Elisabeth Nygård

Hva bør grunneier vite når det offentlige regulerer og trenger grunn til bygging av vei mm.

Pris:

Gratis deltaking og ingen påmelding!