For utstillere

Utstillerportalen

Logg deg inn i utstillerportalen for å bestille varer og tjenester og finne praktisk informasjon.

Standalternativer

Registreringsgebyr / påmeldingsavgift: Kr. 2.475,-
(fast pris, ikke refunderbart)

Påmelding frem til 1. mai 2022. Deretter legges kr 1000 på hver av standpakkene.

 

Maskinpakke 50 m²

Kr. 24 845

Kun gulvareal.

Eventuelle utstillingsvegger, tepper, møbler, belysning osv. må bestilles separat.

Ekstra areal: 317 Kr. per m²

Grunnpakke 12 m²

Kr. 17 425

Kun gulv og utstillingsvegger.

Eventuelle tepper, møbler, belysning, elektrisk osv. må bestilles separat.

Ekstra areal: 607 Kr. per m²

Møblert stand 12 m²

Kr 24 150 ,-

Standleie inkludert utstillingsvegger, grå teppefliser, 4 barstoler, 1 ståbord, frontdisk, 4 spotlights, 1 stikkontakt 10 ampere, brosjyrestativ, søppelbøtte.

4 x 3 meter

Møblert stand 18 m²

Kr 30 150,- 

Standleie inkludert utstillingsvegger, grå teppefliser, 6 barstoler, 2 ståbord, frontdisk, 6 spotlights, 1 stikkontakt 10 ampere, brosjyrestativ, søppelbøtte.

6 x 3 meter

Møblert stand 24 m²

Kr 36 305 ,-

Standleie inkludert utstillingsvegger, grå teppefliser, 8 barstoler, 2 ståbord, frontdisk, 8 spotlights, 2 stikkontakter 10 ampere, brosjyrestativ, søppelbøtte.

8 x 3 meter
Standens utforming kan endres av arrangør avhengig av plassering og få annen lengde og dybde

Møblert stand 30 m²

Kr 41 966,-

Standleie inkludert utstillingsvegger, grå teppefliser, 9 barstoler, 3 ståbord, frontdisk, 10 spotlights, 2 stikkontakter 10 ampere, brosjyrestativ, søppelbøtte.

10 x 3 meter
Standens utforming kan endres av arrangør avhengig av plassering og få annen lengde og dybde 

* Standens utforming kan endres av arrangør avhengig av plassering og få annen lengde og dybde.

Alle priser på denne siden er eks. mva. 

Søknadsskjema og personvern

Søknad om standplass leveres på Stavanger Forum sine nettsider.  Stavanger Forum ivaretar dine opplysninger i henhold til sin personvernerklæring.

Agrovisjon.no samler ikke inn personopplysninger.

Tildeling av standplass

Søknad om standplass vil bli behandlet av utstillingskomitéen, som tildeler plass på utstillingen etter at søknadsfristen er utgått. Deretter vil Stavanger Forum skriftlig bekrefte bestillingen og utstillere vil få tilsendt en tegning som viser plassering, standnummer og mål av endelig standareal.

Arrangøren forbeholder seg retten til å justere standen til nærmest praktisk gjennomførbare størrelse.

Kansellering

For utstillere som kansellerer sin stand, gjelder følgende betingelser:

  • Kansellering etter 31. juli 2022: 10% av standleien må betales
  • Kansellering etter 1. august 2022: 50% av standleien må betales
  • Kansellering etter 1. oktober 2022: 100% av standleien må betales

HMS

Utstilleren bekrefter:

  • å følge alle lover og forskrifter som gjelder for deres arbeid iht. Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften, samt arrangementets regler og retningslinjer.
  • at deres firma har et operativt internkontrollsystem/HMS-system og vil forsikre seg om at underleverandører som de engasjerer har det samme.
  • at de vil velge leverandører som har arbeidskontrakter, minstelønn, oppholds- og arbeidstillatelse for sine arbeidstakere, og at de ikke driver sosial dumping.
  • at de vil videreformidle generelt reglement og HMS-regler for arrangementet til alle som skal være involvert i arbeid på standen.
  • at de vil informere arrangør om navnet på eventuelle leverandører de har engasjert til å utføre arbeider på  deres stand i god tid før arrangementet starter.
  • at alle avvik og uønskede hendelser under opp- og nedrigg, samt under arrangementet, vil bli rapportert via https://forumruh.no

Fremleie av utstillingsplass er ikke tillatt. Dersom hovedutstiller skal ha andre firmaer på sin stand (medutstillere) og disse skal oppføres på utstillerlisten på websiden, i messeavisen o.l., må standeier registrere disse som medutstillere og betale et registreringsgebyr på kr 9.215,-

Arrangøren forbeholder seg retten til å kunne avlyse utstillingen.

Partene vedtar Stavanger Tingrett som forliksråd.

Fullstendig reglement og HMS-reglement blir publisert på utstillerportalen og forutsettes lest, forstått og fulgt.