Annonser i Bondevennen

Fagbladet Bondevennen er messeavis for årets Agrovisjon. Bondevennen er et av landets eldste landbruksfaglige tidsskrift og har blitt lest av bønder på Sør-og Vestlandet i 121 år!

Som messeblad for Agrovisjon blir bladet sendt til alle som mottar produksjonsstøtte på Agder, i Telemark, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane – til sammen over 20.000 lesere.

Vil du annonsere? Vær raskt ute!

Ta kontakt med Bondevennen v/annonseansvarlig Grete Botnan på tlf. 51 88 72 61 eller post@bondevennen.no.