Vareleveranser og leveringsadresse

Utstilleren må selv sørge for all transport, montering, demontering, oppbevaring, pakking og bortkjøring av egne varer, utstyr og dekorasjonsmateriell.

Alt gods som leveres må være godt merket med avsender og mottaker/utstiller samt arrangementets navn og standnummer.

Veiadressen er Ishockeyveien 11, NO-4021 Stavanger.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at Stavanger Forum ikke skal belastes for noen avgifter i denne forbindelse – dette må spesielt ivaretas ved utfylling av fraktdokumentet – Stavanger Forum er kun leveringsadresse og må ikke føres opp som mottaker i fraktdokumentet.

Kontakt Stavanger Forums personell på tlf. 917 32 991 ved leveranser før oppriggstidene.

Oppbevaring av tomgods under messen avtales med servicekontoret – se utstillerportalen for priser.